DỊCH VỤ BẢO VỆ

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

THÔNG TIN NỘI BỘ

Triển khai mục tiêu tại KĐT hiện đại Trung tâm Thành phố Biển Hạ Long

Cùng với không khí đất trời vào Thu, từ giữa tháng 9, Công ty CP Dịch vụ bảo vệ CSA Việt Nam chính thức triển khai mục tiêu tại Khu đô thị hiện đại Trung tâm Thành phố Biển Hạ Long.

 

Triển khai phương án bảo vệ Toàn bộ khu đô thị hiện đại

 

Triển khai phương án bảo vệ Toàn bộ khu đô thị hiện đại

 

 

Duyệt điều lệnh chính thức triển khai

 

 

Duyệt điều lệnh chính thức triển khai

 

 

Duyệt giao ca lúc hoàng hôn

 

Kiểm tra vị trí trực lúc bình minh

 

Tin cùng loại

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nghiệp vụ
0842326866
Kinh doanh
0842326866
Nhân sự
0842326866
ĐIỆN THOẠI 0243856311
FAX:
HOTLINE: 0842326866

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ

VIDEO